Akwizycje i fuzje

Kupno udziału w spółce lub akcji spółki czeskiej

  • usługi doradcze związane z kupnem udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • organizacja i zapewnienie walnego zgromadzenia dotyczącego kupna udziału w spółce oraz akcji
  • reprezentowanie w sprawach w Rejestrze Handlowym
  • audyt prawny związany z kupnem spółki

Cena usług prawnych:
-    do uzgodnienia indywidualnie w oparciu o konkretną sprawę

Fuzja spółki

  • doradztwo prawne i podatkowe związane z fuzją spółek handlowych
  • organizacja i zapewnienie odpowiedniego postępowania w ramach fuzji
  • walne zgromadzenia, ekspertyzy
  • reprezentacja w sprawach prowadzonych w Rejestrze Handlowym oraz innych urzędach
  • audyt prawny związany z fuzją spółki

Cena usług prawnych:
-    do uzgodnienia indywidualnie w oparciu o konkretną sprawę