Dochodzenie należności

Zapewniamy klientom zagranicznym gwarancję prawną należności w stosunku do dłużników w umowach oraz dochodzenie należności i kompleksowe zarządzanie należnościami wierzyciela:

  • zaproponowanie najbardziej korzystnego pod względem finansowym oraz skutecznego sposobu dochodzenia należności
  • upominanie pokrycia należności w odpowiednim terminie
  • zaliczenie należności
  • dochodzenie należności drogą sądową i mimo sądową
  • egzekucja majątku dłużnika za pośrednictwem egzekutora
  • rozwiązywanie sprawy należności przed podaniem dłużnika do konkursu
  • realizacja należności w ramach konkursu
  • działalność mediacyjna w ramach postępowania majątkowego pomiędzy stronami przeciwnymi, przede wszystkim z zakresu należności i pokrycia szkód