Kupno spółki ready made

Postępowanie oraz dokumenty niezbędne do założenia spółki:

 1. zawarcie umowy o współpracy w ramach kupna spółki
 2. klient określi  imiona i nazwiska przyszłych wspólników, przyszłą nazwę spółki, przedmiot działalności gospodarczej, imiona i nazwiska członków Organów Statutowych
 3. klient zapewni:
  - podpis pełnomocnictwa otrzymanego od kancelarii
  - wyciągi z rejestru handlowego osób prawnych, jeżeli będą wspólnikami
  - wyciągi z rejestru karnego członków Organów Statutowych spółki oraz ich legalizacja, jeżeli okaże się niezbędna
 4. następnie zostanie rozpoczęty proces zarejestrowania spółki na kupca, zostaje podany wniosek o wpis zmian w rejestrze handlowym oraz zostaje zapewnione zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (koncesja)
 5. w chwili przejęcia spółki klient otrzymuje wpis do rejestru handlowego

Przejęcie spółki wymaga określenia oficjalnej siedziby spółki. Właśnie dlatego proponujemy umieszczenie siedziby w nieruchomościach kancelarii adwokackiej. W związku z tym udostępnimy adres korespondencyjny, niewielkie usługi administracyjne (przesyłanie korespondencji, pomieszczenia konferencyjne). Dodatkowe informacje tutaj.

Okres rejestracji spółki:
- 15 dni od chwili złożenia wniosku

Cena spółki ready made:
-    2.000,- EUR