Prawo pracy

W zakresie prawa pracy dla klientów zagranicznych zapewniamy:

  • minimalizację ryzyka zatrudniającego dzięki precyzyjnemu przygotowaniu umów o pracę (dyspozycja majątkiem, ochrona informacji oraz know . how. Ochrona przed postępowaniem przeciwko zakazu konkurencji, ochrona przed nielegalnym kopiowaniem SW oraz serfowaniem po internecie itd.)  
  • opracowanie dokumentów związanych ze zmianą lub zakończeniem stosunku pracy (zmiana rodzaju pracy, natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy, spełnianie zakazu konkurencji)
  • opracowanie regulaminu pracy, zasad organizacji pracy oraz innych wewnętrznych przepisów prawno - pracowniczych
  • zmiany i przystosowanie  stosunków z pracownikami na stanowiskach kierowniczych (menażer)
  • reprezentowanie w sprawach związanych z zakończeniem stosunku pracy (odstępne, wymagania związane z nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy, zakaz konkurencji)
  • wynagrodzenie szkód (przygotowanie umów dot. odpowiedzialności majątkowej, reprezentowanie w ramach spraw sądowych dot. wynagrodzenia za szkody, prewencja odpowiedzialności prawnej za szkody w stosunkach prawno – pracowniczych)