Prawo spółek

W zakresie prawa spółek dla klientów zagranicznych zapewniamy:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji przez organy spółki, włącznie dokumentów przeznaczonych do wniesienia notarialnego wpisu o decyzjach odpowiednich organów,
 • uregulowanie stosunków wewnętrznych w spółce, stosunku do managementu, stosunku do akcjonariuszy,
 • uregulowanie stosunku do państwowych organów administracyjnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • w ramach stosunków koncernowych zapewniamy:
  - uregulowanie stosunków kierowniczych pomiędzy spółkami córkami na terenie Republiki Czeskiej a zagraniczną spółką matką oraz stosunków pomiędzy zakładami koncernowymi na terenie Republiki Czeskiej.
  - umowy regulujące stosunek koncernowych (umowy kierownicze oraz umowy o przekazaniu zysku),
  - uregulowanie stosunków w rzeczywistym koncernie oraz nadzór nad spełnianiem obowiązków prawnych (sprawozdanie o stosunkach kierowniczych pomiędzy współpracującymi osobami),
 • zapewnienie prawne stosunków umownych z partnerami handlowymi i klientami .

Większym spółkom oferujemy management oferuj law-care, tzn. stały nadzór nad działalnością organów spółki uwzględniający odpowiednie sfery prawa, przede wszystkim prawa handlowego (np. nad działaniami prawnymi, postępowaniem organu statutowego) skierowany na możliwe ryzyko działań spółki oraz prewencję związaną z odpowiedzialnością za wyniki działań prawnych poszczególnych członków organów spółki.