Reprezentacja w sprawach sądowych i administracyjnych

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również reprezentowaniem klientów zagranicznych w sprawach sądowych, przed sądem rozjemczym oraz przed urzędami państwowymi, przede wszystkim:

  • przy dochodzeniu należności lub prawa wynikającego z umów handlowych
  • prowadzenie spraw w Urzędzie Finansowym i w innych organach administracji państwowej
  • w postępowaniu w Rejestrze Handlowym
  • w ramach sporów związanych z egzekucją lub postępowaniem konkursowym
  • w ramach obrony przed oskarżeniem podanym przez drugą stronę umowy lub przez osoby trzecie
  • w przypadkach nieuczciwego postępowania konkurencji
  • w razie naruszenia dobrego imienia spółki