Umowy handlowe

Dla klientów zagranicznych oferujemy specjalistyczną asystencję prawną w ramach zawierania umów handlowych a to przede wszystkim:

  • konsultacje przed zawarciem umowy w celu dokonania wyboru odpowiedniego typu umowy
  • przystosowanie sposobu komunikacji oraz ochrony danych w ramach zawierania umowy
  • opracowanie letter of intent
  • opracowanie umowy przedwstępnej
  • uzgodnienie warunków umowy z drugą stroną
  • opracowanie wszystkich typów umów handlowych, przede wszystkim umowy kupna, umowy o dzieło, przedstawicielstwa handlowego, kombinacji różnych typów umów
  • opracowanie i zmiany umów (umowy kupna, umowy o dzieło, umowy o przedstawicielstwie handlowym, ochrona własności intelektualnej itp.) ramowych lub dotyczących konkretnych spraw
  • analizę wcześniej zawartych umów oraz ocenę praw wynikających z naruszenie postanowień umowy, włącznie reprezentacji prawnej w sprawach sądowych i innych.

Oferujemy dla spółek handlowych przeprowadzenie audytu prawnego w oparciu o ich żądania a dotyczącego wszelkich umów handlowych z podkreśleniem prawnego zapewnienia realizacji zobowiązań przez drugą stronę, pieniężnych należności spółki oraz zgodności umów z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zapewniamy również prawne audyty wszelkich wewnętrznych przepisów spółki, włącznie określenia wad i ryzyka ocenianych dokumentów oraz zalecenia ich naprawy.