Założenie oddziału (jednostka organizacyjna)

Zapewniamy założenie jednostki organizacyjnej spółek zagranicznych..

Postępowanie oraz dokumenty niezbędne do założenia spółki:

  1. zawarcie umowy o współpracy w ramach zakładania oddziału
  2. klient określi  nazwę spółki zakładającej oddział, przedmiot działalności gospodarczej oddziału, imię i nazwisko osoby kierującej działalnością jednostki organizacyjnej
  3. klient zapewni niezbędne dokumenty (pełnomocnictwa, wyciągi z rejestru handlowego spółki, wyciąg z rejestru karnego osoby kierującej, umowę o spółce zakładającej oddział) oraz ich legalizację, jeżeli okaże się niezbędna
  4. następnie zostanie rozpoczęty proces zakładania oddziału, zostaje zapewnione zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (koncesja)
  5. w chwili założenia spółki klient otrzymuje wpis do rejestru o założeniu oddziału a oddział zostaje zgłoszony w Urzędzie Finansowym

Założenie oddziału wymaga określenia oficjalnej siedziby spółki. Właśnie dlatego proponujemy umieszczenie siedziby w nieruchomościach kancelarii adwokackiej. W związku z tym udostępnimy adres korespondencyjny, niewielkie usługi administracyjne (przesyłanie korespondencji, pomieszczenia konferencyjne). Dodatkowe informacje tutaj.

Okres rejestracji spółki:
- 15 dni od chwili złożenia wniosku

Cena założenia oddziału:
- 1.200,- EUR

Ceny nie zawierają podatku VAT. VAT 19% zostanie doliczony w przypadku, kiedy zamawiającego nie dotyczy Szósta Dyrektywa Rady (tzn. jeżeli podatek VAT nie ma być zapłacony przez odbiorcę usług prawnych).
Cena obejmuje opracowanie wszelkich, niezbędnych dokumentów (w wersji dwujęzycznej JCZ oraz JA, JN, JF) oraz tłumaczenia dokumentów na język czeski (w zakresie max. 5 stron). Jeżeli dokumenty będą w wersji językowej odrębnej od oficjalnych języków obowiązujących w krajach UE, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia na podstawie podwyższonych kosztów tłumaczenia. Cena obejmuje również koszty notarialne, znaczki skarbowe, wyciąg z katastru nieruchomości, koszty reprezentowania spółki przez  naszą kancelarię w postępowaniu rejestracyjnym. Cena podstawowa nie obejmuje udostępnienia adresu przeznaczonego do umieszczenia siedziby spółki.
Wynikiem pracy kancelarii jest otrzymanie przez klienta : wpisu do rejestru handlowego, postanowienie o założeniu jednostki organizacyjnej oraz mianowanie osoby kierującej oddziałem, formularz deklaracji podatkowej VAT wraz z pieczątką, koncesja (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej). Inne dokumenty zgodnie z ofertą usług dodatkowych.