Zakładanie spółek

Zapewniamy przede wszystkim zakładanie:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postępowanie oraz dokumenty niezbędne do założenia spółki:

 1. zawarcie umowy o współpracy w ramach zakładania spółki
 2. klient określi  imiona i nazwiska wspólników lub nazwę spółki, spółce zakładanej, przedmiot działalności gospodarczej, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej oraz wysokość kapitału zakładowego
 3. klient zapewni:
  - podpis pełnomocnictwa otrzymanego od kancelarii
  - wyciągi z rejestru handlowego o rejestracji założyciela (dot. osób prawnych)
  - wyciągi z rejestru karnego przedstawicieli zakładanej spółki
 4. następnie zostanie rozpoczęty proces zakładania spółki, zostaje założone konto firmowe spółki oraz zostaje zapewnione zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
 5. w ciągu procesu zakładania spółki niezbędne jest złożenie przez klienta na odrębne konto bankowe wkładu na kapitał zakładowy (minimalnie 200 tys. CZK)
 6. w chwili założenia spółki klient otrzymuje wpis do rejestru o założeniu spółki a spółka zostaje zgłoszona w Urzędzie Finansowym

Założenie spółki wymaga określenia oficjalnej siedziby spółki. Właśnie dlatego proponujemy umieszczenia siedziby w nieruchomościach kancelarii adwokackiej. W związku z tym udostępnimy adres korespondencyjny, niewielki usługi administracyjne (przesyłanie korespondencji, pomieszczenia konferencyjne). Dodatkowe informacje tutaj.

Okres rejestracji spółki:
- 15 dni od chwili złożenia wniosku

Cena założenia spółki:
1.200,- EUR    -     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 1 wspólnik osoba prawna/fizyczna, 1 przedstawiciel
30,- / 90,-    EUR    -     każdy kolejny wspólnik osoba fizyczna  (czeska / zagraniczna)
45,- / 200,- EUR    -     każdy kolejny wspólnik osoba prawna  (czeska / zagraniczna)
45,- / 180,- EUR    -     każdy kolejny przedstawiciel   (czeska / zagraniczna)

Ceny nie zawierają podatku VAT. VAT 19% zostanie doliczony w przypadku, kiedy zamawiającego nie dotyczy Szósta Dyrektywa Rady (tzn. jeżeli podatek VAT nie ma być zapłacony przez odbiorcę usług prawnych).
Cena obejmuje opracowanie wszelkich, niezbędnych dokumentów (w wersji dwujęzycznej JCZ oraz JA, JN, JF) oraz tłumaczenia dokumentów na język czeski (w zakresie max. 5 stron). Jeżeli dokumenty będą w wersji językowej odrębnej od oficjalnych języków obowiązujących w krajach UE, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia na podstawie podwyższonych kosztów tłumaczenia. Cena obejmuje również koszty notarialne, znaczki skarbowe, wyciąg z katastru nieruchomości, koszty reprezentowania spółki przez  naszą kancelarię w postępowaniu rejestracyjnym. Cena podstawowa nie obejmuje udostępnienia adresu przeznaczonego do umieszczenia siedziby spółki.
Kapitał zakładowy spółki zostanie złożony gotówką w wysokości minimalnie 200,000,- CZK.
Wynikiem pracy kancelarii jest otrzymanie przez klienta : wpisu do rejestru handlowego, umowa o spółce/akt założycielski w formie aktu notarialnego (kopia), formularz deklaracji podatkowej VAT wraz z pieczątką, koncesja (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej). Inne dokumenty zgodnie z ofertą usług dodatkowych.

Spółka akcyjna

Postępowanie oraz dokumenty niezbędne do założenia spółki:

 1. zawarcie umowy o współpracy w ramach zakładania spółki
 2. klient określi  imiona i nazwiska akcjonariuszy lub nazwę spółki, spółce zakładanej, przedmiot działalności gospodarczej, imiona i nazwiska członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wysokość kapitału zakładowego
 3. klient zapewni:
  - podpis pełnomocnictwa otrzymanego od kancelarii
  - wyciągi z rejestru handlowego o rejestracji założyciela (dot. osób prawnych)
  - wyciągi z rejestru karnego członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zakładanej spółki
 4. następnie zostanie rozpoczęty proces zakładania spółki, zostaje założone konto bankowe spółki oraz zostaje zapewnione zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (koncesja)
 5. w chwili założenia spółki klient otrzymuje wpis do rejestru o założeniu spółki a spółka zostaje zgłoszona w Urzędzie Finansowym

Założenie spółki wymaga określenia oficjalnej siedziby spółki. Właśnie dlatego proponujemy umieszczenia siedziby w nieruchomościach kancelarii adwokackiej. W związku z tym udostępnimy adres korespondencyjny, niewielki usługi administracyjne (przesyłanie korespondencji, pomieszczenia konferencyjne). Dodatkowe informacje tutaj.

Okres rejestracji spółki:
- 25 dni od chwili złożenia wniosku

Cena założenia spółki:
2.300,- EUR    -     spółka akcyjna, 1 akcjonariusz , 1 członek Zarządu
90,- / 200,- EUR    -     każdy kolejny akcjonariusz  (czeski/zagraniczny)
45,- / 160,- EUR    -     każdy kolejny członek Zarządu (czeski/zagraniczny)
45,- / 120,- EUR    -     każdy kolejny członek Rady Nadzorczej (czeski/zagraniczny)

Ceny nie zawierają podatku VAT. VAT 19% zostanie doliczony w przypadku, kiedy zamawiającego nie dotyczy Szósta Dyrektywa Rady (tzn. jeżeli podatek VAT nie ma być zapłacony przez odbiorcę usług prawnych).
Cena obejmuje opracowanie wszelkich, niezbędnych dokumentów (w wersji dwujęzycznej JCZ oraz JA, JN, JF) oraz tłumaczenia dokumentów na język czeski (w zakresie max. 5 stron). Jeżeli dokumenty będą w wersji językowej odrębnej od oficjalnych języków obowiązujących w krajach UE, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia na podstawie podwyższonych kosztów tłumaczenia. Cena obejmuje również koszty notarialne, znaczki skarbowe, wyciąg z katastru nieruchomości, koszty reprezentowania spółki przez  naszą kancelarię w postępowaniu rejestracyjnym. Cena podstawowa nie obejmuje udostępnienia adresu przeznaczonego do umieszczenia siedziby spółki.
Kapitał zakładowy spółki zostanie złożony gotówką w wysokości minimalnie 200,000,- CZK.
Wynikiem pracy kancelarii jest otrzymanie przez klienta : wpisu do rejestru handlowego, statut spółki w formie aktu notarialnego (kopia), formularz deklaracji podatkowej VAT wraz z pieczątką, koncesja (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej). Inne dokumenty zgodnie z ofertą usług dodatkowych.