Zamówienie publiczne

W ramach zamówień publicznych reprezentujemy kandydatów do uzyskania zamówienia publicznego

  • przez cały okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • w ramach opracowywania oferty
  • rozwiązania zarzutów przeciwko decyzji zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego
  • udziału w negocjacjach umownych oraz kontroli prawnej i zmiany umów zawieranych na podstawie postępowania o udzielaniu zamówienia
  • składania poprawek oraz reprezentowania w postępowaniu dot. tych poprawek
  • specjalistycznej oceny poprawności przebiegu postępowania o udzieleniu zamówienia